O nás:

Firma byla založena dne 5.10.2012 zapsáním do Obchodního rejstříku. Společnost navazuje na praxi svých společníků, kteří se rozhodli uplatnit své zkušenosti, které získali v rámci předchozích činností v oblasti stavebnictví, poradenství, ekonomiky staveb, přípravy a zpracování projektů.

Nabízíme:

 • zpracování projektové dokumentace všech stupňů v oblasti pozemních staveb
 • zpracování odborných posudků, architektonických studií
 • zpracování energetických posudků, poradenství v oblasti energetiky staveb
 • zhodnocení stávajícího stavu objektů
 • zpracování rozpočtů staveb a ostatní služby v oblasti bytové, občanské a průmyslové výstavby

Dále se zabýváme:

poradenskou činností v oblasti revitalizací bytových i rodinných domů, kdy zajišťujeme posouzení a návrh energetických a stavebnětechnických opatření, jejich ekonomické zhodnocení s návrhem financování stavby s využitím aktuálních dotačních programů ČR a EU. K těmto službám zajišťujeme také autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce.

Vybrané reference za rok 2012:

V rámci zpracování dotací IPRM Přerov – Jih:
Kompletní zpracování projektové žádosti IPRM Přerov-Jih včetně projektové dokumentace a technického dozoru stavby

 • revitalizace bytového domu Jižní čtvrť I/9-12
 • revitalizace bytového domu Jižní čtvrť I/13-16
 • revitalizace bytového domu Jižní čtvrť I/28-31
 • revitalizace bytového domu Jižní čtvrť II/14-16
 • revitalizace bytového domu Jižní čtvrť IV/8 – 9
 • revitalizace bytoveho domu nám. Fr. Rasche 6,8 Přerov

.jpg
M&B eProjekce s.r.o.
Ing. Pavel Malenda – autorizovaný inženýr ČKAIT 1201795 www.ckait.cz
Ing. Julie Bohmová

Počet návštěv od 5.4. 2013: 67333
Dnes: 15

www.eprojekce.cz
Autor stránek: Petr Š.
www.epsw.cz

This document was successfully checked as XHTML 1.0 Strict